Przemysł

Dla przemysłu

Oferujemy szeroką gamę środków smarnych producentów krajowych i zagranicznych wykorzystywanych w nowoczesnych urządzeniach i maszynach w każdej gałęzi przemysłu:

 • - Orlen Oil
 • - Shell
 • - Lotos Oil
 • - Cimcool

Dzięki bliskim relacjom z naszymi dostawcami oraz wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy profesjonalne
doradztwo techniczne w zakresie doboru odpowiednich środków eksploatacyjnych każdemu klientowi.

Oferujemy:
 • - oleje i ciecze hydrauliczne
 • - oleje przekładniowe
 • - oleje sprężarkowe
 • - oleje maszynowe
 • - oleje turbinowe
 • - oleje do stacjonarnych silników gazowych
 • - oleje emulgujące i nieemulgujące do obróbki metali
 • - oleje do hartowania
 • - oleje do form
 • - smary


 • Informujemy, że decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Częstochowie, z dnia 29.05.2009 firma OLCHEM Ostrowski Tomasz z siedzibą w Częstochowie , ul. Bór 102 uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący .

  Numer podmiotu pośredniczącego – PL33300004509

  Dzięki temu oferujemy naszym klientom sprzedaż olejów bez podatku akcyzowego.

  Warunkiem niezbędnym do dokonania zakupu wyrobów zwolnionych z podatku akcyzowego przez podmiot zużywający te wyroby na potrzeby własne jest:

  Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego na druku AKC-R.

  Prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych(pomagamy naszym klientom w podjęciu odpowiednich kroków w celu rejestracji oraz sposobu prowadzeniaodpowiedniej ewidencji)

Powrót do góry